- OUDERS -

Ouders betrekken

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolse ontwikkeling van kinderen. We vinden een nauwe samenwerking dan ook erg belangrijk. Wij zorgen voor goede informatievoorziening en nemen contact op als ons iets opvalt in het leren en/of aan het gedrag. Dit verwachten we ook van de ouders.
Het is fijn als ouders meehelpen
bij het ondersteunen van activiteiten.

Medezeggenschapsraad(MR)

Meepraten en meedenken over de gang van zaken op school, voorstellen doen aan de directie, signaleren van kansen en problemen. Het zijn zomaar een aantal zaken die op de agenda staan van onze MR. Natuurlijk heeft de MR ook bevoegdheden en op de wet gebaseerde taken, zoals het vaststellen of wijzigen van het schoolwerkplan of de regels op gebied van veiligheid. Het ouderdeel van de MR wordt gekozen door de ouders van de school door middel van verkiezingen. Het personeelsdeel wordt vanuit het team gekozen. De MR vergadert ongeveer eens per maand.
 
Bekijk ook de poster met een uitleg over wat de MR doet.
 
Heeft u vragen, suggesties of signaleert u iets dat de MR kan bespreken? Stuur dan vooral een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oudervereniging (OV)

De OV van basisschool Pythagoras Pieter de Jong draagt op praktisch niveau zorg voor een goed verloop van de verschillende en jaarlijks terugkerende activiteiten voor alle groepen. Zo is de OV niet alleen verantwoordelijk voor de gezellige aankleding binnen de school rond ieder thema, maar regelen zij ook de ledenadministratie en financiële afhandeling van de activiteiten. Dit krijgt de OV voor elkaar door goede communicatie en samenwerking met het schoolteam en de inzet van andere ouders.
 
Heeft u vragen, suggesties of signaleert u iets dat de OV kan bespreken? Stuur dan vooral een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Communicatie met ouders

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.